Miesiąc: Październik 2016

Historia marksizmu – Krzysztof Karoń

Historia marksizmu – rozmowa z Krzysztofem Karoniem HISTORIA MARKSIZMU CZ. 2/5 MARKSIZM KLASYCZNY HISTORIA MARKSIZMU CZ. 3a/5 MARKSIZM PSYCHOANALITYCZNY HISTORIA MARKSIZMU CZ. 3b/5 MARKSIZM PSYCHOANALITYCZNY HISTORIA MARKSIZMU CZ. 4/5 MARKSIZM SEMANTYCZNY HISTORIA MARKSIZMU CZ. 5/5 EUROKOMUNIZM I GENDER   POJĘCIA PODSTAWOWE: Podstawową techniką antykultury jest zacieranie lub odwracanie znaczeń pojęć utrwalonych w języku kultury. Dla kultury i dla antykultury takie pojęcia jak wolność, równość, sprawiedliwość, tolerancja, własność, praca, zabawa, sztuka, kultura, dobrobyt, demokracja, kapitalizm itp. mają zupełnie różne znaczenia. W rezultacie antykultura i kultura posługując się tym samym językiem i tymi samymi pojęciami mówią to samo, ale mają na...

Read More

Historia legalizacji aborcji

Historia legalizacji aborcji Bło­gosław­iony Jan Paweł II pisał: „Nie może bowiem ist­nieć prawdziwa demokracja, jeżeli nie uznaje się god­ności każdego człowieka i nie szanuje jego praw. Nie może ist­nieć prawdziwy pokój, jeśli nie bierze w obronę i nie popiera życia” (EV 101). Na przestrzeni dziejów abor­cja była znana, ale dokony­wano jej bardzo rzadko. Podob­nie jest obec­nie wśród plemion niecy­wili­zowanych, na przykład u Pig­me­jów czy Tas­manów, czy w przy­padku więk­szości plemion afrykańs­kich i ludów azjaty­c­kich. Wśród kul­tur cywiliza­cji starożyt­nej znane były przy­padki abor­cji, jed­nak były surowo karane, najczęś­ciej śmier­cią. Kodeks Ham­mura­biego (Około 1728–1686 roku przed Chrys­tusem) przewidy­wał kary za świadome spowodowanie śmierci nien­ar­o­d­zonego dziecka. W starożyt­nej Per­sji uważano zabi­cie dziecka w łonie matki za zbrod­nię. W starożyt­nym...

Read More