Miesiąc: Listopad 2016

Twór skostniały – Marian Mazur

Twór skostniały – Marian Mazur http://autonom.edu.pl Mazur Marian, 1965, Twór skostniały. Argumenty, nr 27 (369), rok IX, 4 lipca, s. 1 i 6. Z cyklu „O szkole cybernetycznie”. Przepisał: Mirosław Rusek (mirrusek@poczta.onet.pl), wytłuszczenia od autora i redakcji. To, że cybernetyka może mieć związek z nauczaniem, nie zdziwi już chyba nikogo. Natomiast warto podkreślić, że związki cybernetyki z nauczaniem są znacznie rozleglejsze, niż by się mogło wydawać. Można ich wymienić co najmniej trzy. Po pierwsze, na podstawie cybernetyki można oceniać racjonalność nauczania. Po drugie, można stosować cybernetyczne metody nauczania. I po trzecie, sama cybernetyka może być przedmiotem nauczania. Jest to wystarczająco dużo, żeby docenić znaczenie cybernetyki w rozważaniach na temat szkolnictwa. Dlatego też nie od rzeczy będzie objaśnić parę terminów cybernetycznych mogących mieć związek z tym tematem. Cybernetyka jako nauka o sterowaniu operuje m.in. pojęciami sprzężenia zwrotnego i pojęciem informacji. Mówiąc najprzystępniej, sprzężenie zwrotne polega na tym, że skutek wywołany przez pewną przyczynę, sam z kolei oddziałuje na tę przyczynę. Zmieniona przyczyna wywołuje zmieniony skutek, który ze swej strony oddziałuje na tę przyczynę itd. W organizmie ludzkim (jak zresztą w każdym innym) występują następujące cztery sprzężenia zwrotne: •   sprzężenie między otoczeniem, w którym żyje organizm, a korelatorem, tj. organem służącym do gromadzenia i przetwarzania informacji. •   sprzężenie między korelatorem a homeostatem, tj. organem, który utrzymuje równowagę funkcjonalną organizmu, zapobiegając nadmiernym w nim zmianom temperatury, ciśnienia, wilgotności itp. •   sprzężenie między homeostatem a akumulatorem,...

Read More

Homeostaza społeczna – Marian Mazur

Homeostaza społeczna – Marian Mazur http://autonom.edu.pl Mazur M., 1983, Homeostaza społeczna. [w:] Procesy samoregulacji w oświacie. Problemy homeostazy społecznej, pod red. M. Pęcherskiego i J. Tudreja. PWN, Warszawa, s. 107-115. Zeskanował i opracował Mirosław Rusek mirrusek@poczta.onet.pl MARIAN MAZUR HOMEOSTAZA SPOŁECZNA 1. POJĘCIE HOMEOSTAZY Pierwszy krok na drodze do wyodrębnienia pojęcia homeostazy uczynił francuski fizjolog Claude Bernard w XIX wieku, wyrażając przypuszczenie, że w organizmie istnieją mechanizmy obronne, których współdziałanie umożliwia organizmowi zwalczanie zagrożeń. Dopiero jednak kilkadziesiąt lat później amerykański fizjolog W. B. Cannon przeprowadził rozległe studia nad tym zagadnieniem, których wyniki przedstawił w książce „Wisdom of the body” (Mądrość organizmu), wydanej w 1932 roku. Wysunął on koncepcją dążenia organizmu do zachowywania równowagi funkcjonalnej i nazwał ten proces homeostazą. Z kolei amerykański fizjolog, a zarazem jeden z pionierów cybernetyki, W. R. Ashby, skonstruował techniczny model homeostazy, nazwany przezeń homeostatem, a jego opis zamieścił w książce „Design for the brain” (Projekt mózgu), wydanej w 1952 roku. Model ten jest zespołem czterech regulatorów, z których każdy jest sprzężony z każdym z pozostałych, co daje łącznie sześć sprzężeń. Występowanie wszystkich możliwych sprzężeń sprawia, że zakłócenie stanu jednego z regulatorów jest usuwane przez wszystkie regulatory naraz, dzięki czemu równowaga całego ich zespołu jest utrzymywana z niezwykłą dokładnością. Tę właściwość homeostatu Ashby nazwał ultrastabilnością. Okazało się więc, że homeostaza, jakkolwiek wykryta przez fizjologów, może występować nie tylko w organizmach, skoro można ją zrealizować środkami technicznymi....

Read More

DEMOGRAFIA I JEJ FUNDAMENTALNE ZNACZENIE

DEMOGRAFIA I JEJ FUNDAMENTALNE ZNACZENIE DLA KOŚCIOŁA I NARODU Współczesne społeczeństwo dotykają różne problemy ekonomiczne, polityczne, zdrowotne, socjalne itp. Obojętnie czy pod tym słowem społeczeństwo, społeczność będziemy rozumieli naród, Kościół, społeczność lokalną czy bardziej globalną (np. mieszkańców Europy). Wśród tych problemów społecznych na wiele się dyskutuje, jednakże nie słychać by poważnie i rzeczowo poświęcano uwagę problemowi demografii. A przecież nie ma Kościoła, narodu, partii, stowarzyszenia, fundacji itp. gdy nie ma fizycznego człowieka. I właśnie problem demograficzny (wzrostu lub ubywania osób ludzkich) stanowi fundamentalny, choć zasadniczo przemilczany, problem społeczny. Już czasach Starego Testamentu, a więc kilka tysięcy lat temu, zdawano sobie doskonale sprawę z fundamentalnego znaczenia posiadani dzieci i problemu demograficznego. Dla Izraelczyków posiadanie wielu dzieci było przejawem Bożego błogosławieństwa, było wręcz powinnością wobec Boga Jahwe i narodu. W przypadku gdy chciało się zniszczyć jakiś naród należało albo całkowicie wyniszczyć, zabić jego członków, co w zasadzie jest niewykonalne, lub też – za pomocą specjalnej polityki – uruchomić mechanizmy, tak by naród ten zaczął liczebnie się kurczyć. Jest to proces dłuższy, ale o wiele skuteczniejszy od mordowania, obozów koncentracyjnych itp. Nie powoduje sprzeciwów, protestów i oburzenia opinii światowej. W wyniku realizowania w Polsce polityki depopulacyjnej liczba Polaków zmniejsza się systematycznie. Realizowana przez lata polityka nosi wszelkie znamiona kontynuacji polityki hitlerowskiej wobec narodu polskiego i narodów słowiańskich z okresu II wojny światowej. Czy nie są to aby słowa przesadzone – ktoś zapyta....

Read More

Demografia i plan depopulacyjny dla Polski

„Korzystać trzeba z różnych źródeł, kryterium jest jedno czy są tam informacje czy hasła, jak hasła to szkoda czasu, jak informacje to pilnie studiować i z róźnych najlepiej przeciwstawnych źródeł” – Józef Kossecki Plan depopulacyjny dla Polski (13-20 mln) – doc. Józef Kossecki   Dzieci do Śmieci – Róbcie studia zamiast bachorów. Tylko zwolennicy teorii płaskiej Ziemi mogą twierdzić, że problem przeludnienia nie istnieje – oświadczył ostatnio w BBC sir David Attenborough, legendarny brytyjski twórca programów popularnonaukowych, w 1985 r. nagrodzony za swoją działalność tytułem szlacheckim. Attenborough jest patronem i twarzą organizacji Optimum Population Trust, która stawia sobie za cel przełamanie tabu związanego z kontrolą populacji ludzkiej. Na stronie organizacji można złożyć ślubowanie „Postaram się mieć nie więcej niż dwoje dzieci!” i znaleźć wyliczenie wskazujące, że bez podobnych postanowień w 2050 r. ludzi będzie 9,1 miliarda, co, zdaniem niektórych badaczy, 5-krotnie przekracza optymalną populację Ziemian. Optymalną – czyli taką, która jest w stanie funkcjonować w nieskończoność w oparciu o odnawiające się dobra naturalne, nie zaburzając równowagi ekologicznej i nie zmierzając do pewnej katastrofy. Gdziekolwiek kobiety mają prawa polityczne i wykształcenie, gdzie istnieje dostęp do nowoczesnych sposobów kontroli urodzin – poziom dzietności spada. Wszystkie te przejawy cywilizacji obecne są w południowoindyjskim stanie Kerala. I tam dzietność wynosi 1,1, podczas gdy w Indiach 2,8. W buddyjskiej Tajlandii 1,8, w katolickich Filipinach 3,3 – mówi Attenborough. Zjawisko prowokowanego i wspieranego przez katolicyzm nieopanowanego „rozmnażactwa”,...

Read More

Polski interes jest najważniejszy.

Polski interes jest najważniejszy. Aby skutecznie walczyć z wrogim mechanizmem propagandy należy ten mechanizm najpierw dobrze zrozumieć. Sami wiecie, a szczególnie ci, którzy obserwują mój profil jak świadomość przeciętnego Polaka nawet o motywacjach poznawczych jest ograniczana przez różne kanały dezinformacji. Na rzetelną wiedzę bardzo trudno natrafić. Obcy nie koniecznie mają zawsze obce Polsce interesy, ale działają na tyle w interesie naszym o ile jest to również w ich interesie, a ta sytuacja może szybko ulegać zmianie. Od tej reguły jest jeden wyjątek np. podczas kiedy interes własny staje się wspólnym interesem w ramach tworzenia wspólnej tożsamości tak dzieje się ostatnio w przypadku Białorusi i Węgier, tutaj akurat jest małe prawdopodobieństwo wyniknięcia konfliktu interesów, gdyż jesteśmy zbliżeni kulturowo i cywilizacyjnie oraz te zbliżenie umacniamy w ramach wspólnej tożsamości co powoduje, że nawet władze tych państw muszą się liczyć z reakcją obronną społeczeństwa stosunków między naszymi państwami. Dlatego chciałbym wam coś polecić. Jest to 30 stronicowa publikacja na temat technik propagandy z 1980r. Wiecie, że do informacji podchodzę jakościowo, więc ta publikacja da wam więcej wiedzy niż stos tekstów na tematy przybliżone. Zrozumiecie dzięki niej jak najłatwiej sterować Polakami oraz jakie stereotypy są najskuteczniej wykorzystywane przez naszych nieprzyjaciół analizując elementy propagandy w kontekście historycznym. Godzina wystarczy, aby uwinąć się z tym tekstem, a jest on jednym z lepszych jakie znam. Plik pdf w linku poniżej. Elementy socjotechniki propagandy – 1980  ...

Read More