Miesiąc: Listopad 2016

Źródła norm moralnych

Źródła norm moralnych   1) Wstęp Słyszymy i czytamy dzisiaj bardzo dużo na temat wschodniej kultury. Szczególnie Indie stają się takim krajem, o którym wiele się mówi. Ja Indiami zainteresowałam się na początku lat sześćdziesiątych. Zdecydowałam się pracować jako ochotniczka na placówce misyjnej. Byłam pielęgniarką zainteresowaną losem cierpiących ludzi. Czytałam o Matce Teresie i misjonarzach niosących pomoc chorym znajdującym się bez opieki na ulicach i w slamsach. Z drugiej strony słyszałam o „głębokiej duchowości” i szlachetności mieszkańców Indii. Te dwa kierunki informacji wzajemnie się wykluczały. Nie mogłam zrozumieć, jak ludzie o głębokiej duchowości i szlachetnego serca., za jakich uchodzili Hindusi, mogą obojętnie przechodzić wobec swych rodaków ginących z nędzy i głodu na ulicach ich miast. Dlaczego ratunek niosą im ludzie z zewnątrz – Matka Teresa i chrześcijańscy misjonarze, a nie hinduistyczni czy buddyjscy „święci”, o których wiele się mówiło i nadal się mówi. Dopiero gdy tam wyjechałam, mogłam to zrozumieć. Dlatego chciałabym podzielić się swymi spostrzeżeniami i wiedzą tam zdobytą w latach 1967 – 1981. Wydaje mi się, że wiedza dotycząca różnych światopoglądów i religii, szczególnie ważna jest dzisiaj, gdy coraz realniej rysuje się perspektywa zjednoczenia państw we wspólnej Europie. Dużo się mówi na temat spraw ekonomicznych i gospodarczych. Jednak mało jest tych, którzy zastanawiają się poważnie nad jej ideologicznymi fundamentami. A przecież jest to sprawa najważniejsza, bo każda organizacja społeczna, każdy system polityczny, wypływa z jakiejś ideologii. Nie...

Read More

Czym jest rozwój państwa?

Czym jest rozwój państwa? „Stan wojenny i »okrągły stół« – to dwa końce tej samej polityki” – Czesław Kiszczak Czym jest rozwój państwa? Nasz wielki, prawie w ogóle nieznany uczony Marian Mazur w swojej pracy „Cybernetyczna Teoria Układów Samodzielnych” wprowadził pojęcie Układu Samodzielnego, które później zmienił na Układ Autonomiczny. Wg Mazura Układ Autonomiczny, to układ, który sam się steruje i przeciwdziała utracie tej sterowności. Jak zatem widzimy układem autonomicznym może być zwierzę, człowiek, państwo, i wszystkie inne układy, które spełniają definicję. Kiedy układ się rozwija? Układ rozwija się wtedy, kiedy zwiększa swoją moc. Marian Mazur podał wzór na moc całkowitą układu: P=vac gdzie: P-moc całkowita układu v-moc jednostkowa a-jakość tworzywa c-ilość tworzywa Jeśli potraktujemy państwo jako układ autonomiczny, wtedy c-ilość tworzywa będzie liczebnością społeczeństwa,  a-jakość tworzywa, procentem ludności czynnej zawodowo, v-moc jednostkowa to średnia wydajność pracy danego społeczeństwa w przeliczeniu na jednego czynnego zawodowo członka społeczeństwa, podaje za „Cybernetyka Społeczna” Józef Kossecki. W 1983 roku współczynnik zastępowalności pokoleń spadł do współczynnika reprodukcji prostej, a od 1989 roku spadł poniżej współczynnika reprodukcji prostej (składnik c wzoru), czyli wymieramy. Od 1989 roku w związku z likwidacją polskich zakładów wszelakich powstało bezrobocie, w 2012 14.3% za GUS (składnik a wzoru). Można dyskutować, czy wzrosła wydajność pracy (składnik v wzoru), ale jeśli nie będzie c, to v nie pomoże. Podsumowując: Moc naszego społeczeństwa traktowanego, jako układ autonomiczny spada. Z punktu widzenia cybernetyki Polska...

Read More

Metoda Trivium

Czy nie czujesz się lekko zakłopotany i niepewny kiedy mówimy o „krytycznym myśleniu”? Czy naprawdę jest coś takiego jak „myślenie bezkrytyczne”? Myślenie jest to proces przetwarzania informacji w celu wyrobienia sobie opinii. Ale kiedy nie jesteśmy krytyczni, podczas przetwarzania tych indormacji, to czy rzeczywiście myślimy? Czy też bezmyślnie akceptujemy poglądy innych, jako prawdę? Umiejętność czytania jest rodzajem zniewolenia dopóki ten, kto czyta nie posłuży się krytycznym myśleniem. Wiele osób może się poczuć urażonych tym stwierdzeniem, więc szybko przejdziemy do uzasadnienia. Status quo lub nasz istniejący stan rzeczy pozostaje w konflikcie z ludzką potrzebą przetrwania. Burza irracjonalizmu składa się z trzech głównych czynników. Cenzura lub tajność, czyli utajnianie informacji; Zepsucie edukacji, które pozostawia cię intelektualnie bezbronnym Brak pokojowej komunikacji, co zapobiega konstruktywnemu działaniu. Odstąpienie od tajności i ujawnienie prawdy nie daje ludziom automatycznie zdolności krytycznego myślenia. Zapewnienie intelektualnej samoobrony nie zapobiega automatycznie cenzurze, ani nie uczy jak się komunikować. Wrodzoną umiejętnością istot ludzkich jest zdolność tworzenia i używania rozumu, a więc bycia racjonalnymi. To klucz do tego co czyni nas ludźmi, nasza zdolność do rozpoznawania i używania liter, czyli budowania wyrazów, tworzenia zdań, pisania całych akapitów i dzielenia się informacjami, które przetrwają, gdy nas już nie będzie. Tak jak można zbudować całe miasto z klocków, istnieje cała rzeczywistość zbudowana z liter, słów i języka. Wszyscy mamy świadomość, że w historii słowa zbyt często wykorzystywane były do tworzenia niewidzialnych więzień i...

Read More

Czym dla Ciebie jest patriotyzm?

Czym dla Ciebie jest patriotyzm? Mało osób zdaje sobie sprawę z zapaści semantycznej, jaką nam nasi okupanci zafundowali po wojnie. Dziś nacjonalizm jest stereotypem negatywnym. Jak to wyglądało przed wojną? Przed wojną w obiegu funkcjonowały trzy słowa do opisu uczuć do narodu i państwa: 1.       Patriotyzm – miłość do własnego kraju. Nie trzeba było być Polakiem, by być patriotą. Byli np. Żydzi patrioci Polski albo Niemiec (np. Einstein), czy też Polacy patrioci C.K. Austrii. Patriotów Unii Europejskiej jeszcze nie spotkałem. 2.       Nacjonalizm – miłość do własnego narodu. O tym Polacy powinni doskonale wiedzieć, gdyż przez 124 lata nie mieliśmy własnego państwa, a naród przetrwał, na dodatek się bardzo rozwijał. Również Żydzi nie mieli własnego państwa przez 2 tysiące lat, a przetrwali jako naród. Podobnie Grecy. Obecnie Kurdowie nie mają własnego państwa. Nie trzeba było być patriotą, by kochać swój naród. 3.       Szowinizm – skrajna, wypaczona wersja nacjonalizmu, stawiająca swoją nację ponad innymi i gardząca innymi narodami. Tutaj jasny przykład to szowinizm niemiecki vel hitlerowski, który tępił Żydów oraz narody słowiańskie, nazywający te narody podludźmi, zaś german nadludźmi. Po wojnie zastosowano pseudoinformację dysymulującą. Patriotyzm i nacjonalizm połączono w patriotyzm, a szowinizmowi nadano nazwę nacjonalizm, tworząc tym samym stereotyp negatywny i ograniczając rozróżnienie tych pojęć. Obecnie prawie nikt nie używa pojęcia szowinizm, a nacjonalizm opisuje się w większości, jako zjawisko negatywne. Przykład przedwojennego użycia...

Read More