Miesiąc: Czerwiec 2017

Straż Graniczna alarmuje: W Polsce przybywa nielegalnych imigrantów!

  „Rzeczpospolita” dotarła do danych Straży Granicznej, które wskazują na wzrost liczby nielegalnych imigrantów w naszym kraju. W roku 2016 było ich ok. 20 tysięcy, co jest ponad 62% wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Zdaniem sporządzających raport, spowodowane jest to głównie faktem, że przybywający zza wschodniej granicy imigranci, mimo nieaktualnej wizy często nie opuszczają Polski. Nie ma dokładnych danych na temat liczby nielegalnych imigrantów, ponieważ nikt w Polsce nie sprawdza, czy osoba, której wiza straciła ważność opuściła nasz kraj. Według informacji rzecznik Komendy Głównej Straży Granicznej: „Takie przypadki ujawniamy podczas kontroli, np. u pracodawców czy też na granicy, gdy obcokrajowiec zdecydował się wyjechać z Polski. I wtedy okazuje się, że ma nieważną wizę”. Z ponad 15,3 mln. obywateli, którzy w roku ubiegłym przekroczyli naszą granicę, 10 mln. stanowili Ukraińcy, pond 3 mln. Białorusini a 1,4 mln. przybyło z UE. Przeprowadzone przez NIK i PIP kontrole wykazały, na podstawie sytuacji w woj. podkarpackim, braki w regulacjach prawnych, które pozwalają na przyjazd do Polski obywateli w celach innych, niż deklarowana w dokumentach chęć podjęcia pracy. Straż Graniczna wskazuje też na częste przypadki posługiwania się przez obcokrajowców, fałszywymi dokumentami.   Źródło: Straż Graniczna alarmuje: W Polsce przybywa nielegalnych...

Read More

Kodeks Norymberski a szczepienia – Świadoma i dobrowolna zgoda

Wyrok sądu w Norymberdze ustanowił 10 zasad, na które lekarze muszą się zgodzić w ramach przeprowadzania eksperymentów na ludziach w nowym kodeksie, który jest obecnie akceptowany na całym świecie.Wyrok ten ustanowił nowy standard etycznych zachowań medycznych w okresie po II wojnie światowej odnośnie praw człowieka. Wśród innych wymagań dokument ten wymienia wymóg świadomej i dobrowolnej zgody człowieka biorącego udział w eksperymencie. Zasada świadomej i dobrowolnej zgody chroni prawo jednostki do kontrolowania swojego własnego ciała. Zasady te sformułowane są w następujący sposób: 1. Absolutnie koniecznym składnikiem wszelkich eksperymentów medycznych prowadzonych na ludziach jest niewymuszona zgoda na ich przeprowadzenie wyrażona przez osobę, która ma być im poddana. Oznacza to, że osoba na której prowadzony będzie eksperyment musi posiadać pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych, mieć pełną władzę w podejmowaniu takiej decyzji bez jakiejkolwiek interwencji w formie przemocy, przekupstwa, wprowadzenia w błąd, przymusu, fałszywej obietnicy lub jakiejkolwiek innej formy ograniczania oraz wymuszania takiej decyzji; osoba ta powinna posiadać wiedzę i zrozumienie znaczenia eksperymentu w takim stopniu, aby móc świadomie podjąć decyzję o swoim uczestnictwie w eksperymencie… Źródło: Kodeks Norymberski a szczepienia – Świadoma i dobrowolna...

Read More