Autor: BladyMamut

20 przykazań Janusza Korczaka dla rodziców

20 przykazań Janusza Korczaka dla rodziców   1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony. 2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa. 3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe. 4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą. 5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy. 6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych. 7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości. 8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga ! 9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę. 10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy. 11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi. 12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy. 13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości....

Read More

Nauka kontra Natura. Kto wygra?

Zauważyłem pewną rzecz – pewien rozłam, a może tylko zwykłą prawidłowość – kiedy rozmawiałem przez te parę ostatnich dni z ludźmi na temat wirusa Zika. Prawidłowość ta najlepiej opisana została w książce Thomasa Sowella „Oni wiedzą lepiej”. Autoropisuje w niej grupy „namaszczonych” (oświeconych – wersja z polskiego wydania książki) i „nienamaszczonych” (nieoświeconych – wersja z polskiego wydania książki). Po prostu – ludzie należą do grupy „namaszczonych”, czyli intelektualistów, którzy zdolni są do podejmowania decyzji nieegoistycznych, dobrodusznych i wolnych od wszelkich nieprzewidzianych konsekwencji. Bądź do grupy „nienamaszczonych”, czyli osób mniej inteligentnych, które postępują egoistycznie i w zasadzie powinny zamilknąć i oddać swoją wolność w ręce „namaszczonych” – tych, którzy wiedzą lepiej, co jest dobre dla każdego z nich.Gdy tylko uświadomicie sobie tę prawidłowość, zaczniecie dostrzegać jej przejawy w wielu różnych miejscach i sytuacjach. Dostarcza ona kontekst znaczeniowy zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś zaczyna obiecywać, że jego wielki plan coś tam naprawi.Gorąco polecam tę książkę, jeśli nie mieliście nigdy okazji poczytać o tego typy zjawiskach społecznych. Ostatnio dość długo rozmawiałem z badaczem wirusa Zika i odkryłem pewną prawidłowość wyłaniającą się w kontekście naszych wspólnych rozważań. Źródło: Nauka kontra Natura. Kto...

Read More

Twór skostniały – Marian Mazur

Twór skostniały – Marian Mazur http://autonom.edu.pl Mazur Marian, 1965, Twór skostniały. Argumenty, nr 27 (369), rok IX, 4 lipca, s. 1 i 6. Z cyklu „O szkole cybernetycznie”. Przepisał: Mirosław Rusek (mirrusek@poczta.onet.pl), wytłuszczenia od autora i redakcji. To, że cybernetyka może mieć związek z nauczaniem, nie zdziwi już chyba nikogo. Natomiast warto podkreślić, że związki cybernetyki z nauczaniem są znacznie rozleglejsze, niż by się mogło wydawać. Można ich wymienić co najmniej trzy. Po pierwsze, na podstawie cybernetyki można oceniać racjonalność nauczania. Po drugie, można stosować cybernetyczne metody nauczania. I po trzecie, sama cybernetyka może być przedmiotem nauczania. Jest to wystarczająco dużo, żeby docenić znaczenie cybernetyki w rozważaniach na temat szkolnictwa. Dlatego też nie od rzeczy będzie objaśnić parę terminów cybernetycznych mogących mieć związek z tym tematem. Cybernetyka jako nauka o sterowaniu operuje m.in. pojęciami sprzężenia zwrotnego i pojęciem informacji. Mówiąc najprzystępniej, sprzężenie zwrotne polega na tym, że skutek wywołany przez pewną przyczynę, sam z kolei oddziałuje na tę przyczynę. Zmieniona przyczyna wywołuje zmieniony skutek, który ze swej strony oddziałuje na tę przyczynę itd. W organizmie ludzkim (jak zresztą w każdym innym) występują następujące cztery sprzężenia zwrotne: •   sprzężenie między otoczeniem, w którym żyje organizm, a korelatorem, tj. organem służącym do gromadzenia i przetwarzania informacji. •   sprzężenie między korelatorem a homeostatem, tj. organem, który utrzymuje równowagę funkcjonalną organizmu, zapobiegając nadmiernym w nim zmianom temperatury, ciśnienia, wilgotności itp. •   sprzężenie między homeostatem a akumulatorem,...

Read More

Homeostaza społeczna – Marian Mazur

Homeostaza społeczna – Marian Mazur http://autonom.edu.pl Mazur M., 1983, Homeostaza społeczna. [w:] Procesy samoregulacji w oświacie. Problemy homeostazy społecznej, pod red. M. Pęcherskiego i J. Tudreja. PWN, Warszawa, s. 107-115. Zeskanował i opracował Mirosław Rusek mirrusek@poczta.onet.pl MARIAN MAZUR HOMEOSTAZA SPOŁECZNA 1. POJĘCIE HOMEOSTAZY Pierwszy krok na drodze do wyodrębnienia pojęcia homeostazy uczynił francuski fizjolog Claude Bernard w XIX wieku, wyrażając przypuszczenie, że w organizmie istnieją mechanizmy obronne, których współdziałanie umożliwia organizmowi zwalczanie zagrożeń. Dopiero jednak kilkadziesiąt lat później amerykański fizjolog W. B. Cannon przeprowadził rozległe studia nad tym zagadnieniem, których wyniki przedstawił w książce „Wisdom of the body” (Mądrość organizmu), wydanej w 1932 roku. Wysunął on koncepcją dążenia organizmu do zachowywania równowagi funkcjonalnej i nazwał ten proces homeostazą. Z kolei amerykański fizjolog, a zarazem jeden z pionierów cybernetyki, W. R. Ashby, skonstruował techniczny model homeostazy, nazwany przezeń homeostatem, a jego opis zamieścił w książce „Design for the brain” (Projekt mózgu), wydanej w 1952 roku. Model ten jest zespołem czterech regulatorów, z których każdy jest sprzężony z każdym z pozostałych, co daje łącznie sześć sprzężeń. Występowanie wszystkich możliwych sprzężeń sprawia, że zakłócenie stanu jednego z regulatorów jest usuwane przez wszystkie regulatory naraz, dzięki czemu równowaga całego ich zespołu jest utrzymywana z niezwykłą dokładnością. Tę właściwość homeostatu Ashby nazwał ultrastabilnością. Okazało się więc, że homeostaza, jakkolwiek wykryta przez fizjologów, może występować nie tylko w organizmach, skoro można ją zrealizować środkami technicznymi....

Read More

DEMOGRAFIA I JEJ FUNDAMENTALNE ZNACZENIE

DEMOGRAFIA I JEJ FUNDAMENTALNE ZNACZENIE DLA KOŚCIOŁA I NARODU Współczesne społeczeństwo dotykają różne problemy ekonomiczne, polityczne, zdrowotne, socjalne itp. Obojętnie czy pod tym słowem społeczeństwo, społeczność będziemy rozumieli naród, Kościół, społeczność lokalną czy bardziej globalną (np. mieszkańców Europy). Wśród tych problemów społecznych na wiele się dyskutuje, jednakże nie słychać by poważnie i rzeczowo poświęcano uwagę problemowi demografii. A przecież nie ma Kościoła, narodu, partii, stowarzyszenia, fundacji itp. gdy nie ma fizycznego człowieka. I właśnie problem demograficzny (wzrostu lub ubywania osób ludzkich) stanowi fundamentalny, choć zasadniczo przemilczany, problem społeczny. Już czasach Starego Testamentu, a więc kilka tysięcy lat temu, zdawano sobie doskonale sprawę z fundamentalnego znaczenia posiadani dzieci i problemu demograficznego. Dla Izraelczyków posiadanie wielu dzieci było przejawem Bożego błogosławieństwa, było wręcz powinnością wobec Boga Jahwe i narodu. W przypadku gdy chciało się zniszczyć jakiś naród należało albo całkowicie wyniszczyć, zabić jego członków, co w zasadzie jest niewykonalne, lub też – za pomocą specjalnej polityki – uruchomić mechanizmy, tak by naród ten zaczął liczebnie się kurczyć. Jest to proces dłuższy, ale o wiele skuteczniejszy od mordowania, obozów koncentracyjnych itp. Nie powoduje sprzeciwów, protestów i oburzenia opinii światowej. W wyniku realizowania w Polsce polityki depopulacyjnej liczba Polaków zmniejsza się systematycznie. Realizowana przez lata polityka nosi wszelkie znamiona kontynuacji polityki hitlerowskiej wobec narodu polskiego i narodów słowiańskich z okresu II wojny światowej. Czy nie są to aby słowa przesadzone – ktoś zapyta....

Read More