Autor: BladyMamut

Demografia i plan depopulacyjny dla Polski

„Korzystać trzeba z różnych źródeł, kryterium jest jedno czy są tam informacje czy hasła, jak hasła to szkoda czasu, jak informacje to pilnie studiować i z róźnych najlepiej przeciwstawnych źródeł” – Józef Kossecki Plan depopulacyjny dla Polski (13-20 mln) – doc. Józef Kossecki   Dzieci do Śmieci – Róbcie studia zamiast bachorów. Tylko zwolennicy teorii płaskiej Ziemi mogą twierdzić, że problem przeludnienia nie istnieje – oświadczył ostatnio w BBC sir David Attenborough, legendarny brytyjski twórca programów popularnonaukowych, w 1985 r. nagrodzony za swoją działalność tytułem szlacheckim. Attenborough jest patronem i twarzą organizacji Optimum Population Trust, która stawia sobie za cel przełamanie tabu związanego z kontrolą populacji ludzkiej. Na stronie organizacji można złożyć ślubowanie „Postaram się mieć nie więcej niż dwoje dzieci!” i znaleźć wyliczenie wskazujące, że bez podobnych postanowień w 2050 r. ludzi będzie 9,1 miliarda, co, zdaniem niektórych badaczy, 5-krotnie przekracza optymalną populację Ziemian. Optymalną – czyli taką, która jest w stanie funkcjonować w nieskończoność w oparciu o odnawiające się dobra naturalne, nie zaburzając równowagi ekologicznej i nie zmierzając do pewnej katastrofy. Gdziekolwiek kobiety mają prawa polityczne i wykształcenie, gdzie istnieje dostęp do nowoczesnych sposobów kontroli urodzin – poziom dzietności spada. Wszystkie te przejawy cywilizacji obecne są w południowoindyjskim stanie Kerala. I tam dzietność wynosi 1,1, podczas gdy w Indiach 2,8. W buddyjskiej Tajlandii 1,8, w katolickich Filipinach 3,3 – mówi Attenborough. Zjawisko prowokowanego i wspieranego przez katolicyzm nieopanowanego „rozmnażactwa”,...

Read More

Polski interes jest najważniejszy.

Polski interes jest najważniejszy. Aby skutecznie walczyć z wrogim mechanizmem propagandy należy ten mechanizm najpierw dobrze zrozumieć. Sami wiecie, a szczególnie ci, którzy obserwują mój profil jak świadomość przeciętnego Polaka nawet o motywacjach poznawczych jest ograniczana przez różne kanały dezinformacji. Na rzetelną wiedzę bardzo trudno natrafić. Obcy nie koniecznie mają zawsze obce Polsce interesy, ale działają na tyle w interesie naszym o ile jest to również w ich interesie, a ta sytuacja może szybko ulegać zmianie. Od tej reguły jest jeden wyjątek np. podczas kiedy interes własny staje się wspólnym interesem w ramach tworzenia wspólnej tożsamości tak dzieje się ostatnio w przypadku Białorusi i Węgier, tutaj akurat jest małe prawdopodobieństwo wyniknięcia konfliktu interesów, gdyż jesteśmy zbliżeni kulturowo i cywilizacyjnie oraz te zbliżenie umacniamy w ramach wspólnej tożsamości co powoduje, że nawet władze tych państw muszą się liczyć z reakcją obronną społeczeństwa stosunków między naszymi państwami. Dlatego chciałbym wam coś polecić. Jest to 30 stronicowa publikacja na temat technik propagandy z 1980r. Wiecie, że do informacji podchodzę jakościowo, więc ta publikacja da wam więcej wiedzy niż stos tekstów na tematy przybliżone. Zrozumiecie dzięki niej jak najłatwiej sterować Polakami oraz jakie stereotypy są najskuteczniej wykorzystywane przez naszych nieprzyjaciół analizując elementy propagandy w kontekście historycznym. Godzina wystarczy, aby uwinąć się z tym tekstem, a jest on jednym z lepszych jakie znam. Plik pdf w linku poniżej. Elementy socjotechniki propagandy – 1980  ...

Read More

Cechy polityka – interes społeczeństwa czy państwa?

Odpowiedź na bardzo ważne pytanie, mianowicie jaka powinna być główna cecha (motywacja) ludzi, którzy pełnią funkcję rządzących czy to państwem czy to innymi organizacjami, układami, przedsiębiorstwami itd… Czym powinniśmy się sugerować przede wszystkim, aby świadomie wybrać jak...

Read More

Ogólna jakościowa teoria informacji

Ogólna jakościowa teoria informacji Maszynopis artykułu Relacja „prawda – fałsz” w ilościowej i jakościowej teorii informacji. [w:] The Peculiarity of Man vol. 6. Wyd. WZiA Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Warszawa-Kielce 2001, s. 349-386. Józef Kossecki Akademia Świętokrzyska „The Pecularity of Man” vol. 6, Warszawa-Kielce 2001 s. 349-386 (Fragment) Marian Mazur zainteresował się odpowiedzią na pytania: czym w istocie jest informacja? jakie są jej rodzaje? na czym polegają procesy informowania? Dla rozwiązania tego zakresu zagadnień stworzył on dziedzinę nauki, którą nazwałjakościową teorią informacji6. M. Mazur zdefiniował informację jako transformację jednego komunikatu asocjacji informacyjnej w drugi komunikat tej asocjacji7. Przy czym przez transformacjęrozumiemy proces, jakiemu należy poddać jeden z komunikatów asocjacji, aby otrzymać drugi komunikat tej asocjacji8. Procesy zaś podzielił na robocze, polegające na zmianach energomaterialnych oraz sterownicze – polegające na zmianach strukturalnych, w których istotne jest występowanie różnic między określonymi stanami fizycznymi9. Powyższe pojęcie informacji dotyczy tylko procesów fizykalnych, nie ma zaś zastosowania do procesów abstrakcyjnych, których badaniem zajmuje się np. ogólna teoria systemów złożonych10. Powstała więc konieczność stworzenia ogólnej jakościowej teorii informacji, której pojęcia mogą być stosowane zarówno do analizy energomaterialnych jak i abstrakcyjnych obiektów i procesów. Ogólna jakościowa teoria informacji jest zbudowana na trzech pojęciach pierwotnych: 1. obiekt elementarny, 2. zbiór, 3. relacja11. „Obiektów elementarnych nie dzielimy na mniejsze części. Przy rozwiązywaniu konkretnego problemu określamy co będziemy traktować jako obiekty elementarne, jakie zbiory tych obiektów i jakie relacje...

Read More

Rewolucja nowej generacji

Rewolucja nowej generacji   „Nadchodzi rewolucja. Nie będzie ona podobna do rewolucji z przeszłości. Będzie zapoczątkowana przez jednostkę i kulturę; zmieni strukturę polityczną dopiero w końcowym akcie. Nie będzie wymagała przemocy, aby osiągnąć sukces i nie będzie się jej można skutecznie oprzeć przemocą. Rozprzestrzenia się ona teraz z zaskakującą gwałtownością i już nasze prawa, instytucje, struktury społeczne zmieniają się w wyniku jej działania… To jest rewolucja nowej generacji.” Charles A. Reich, The Greening of America, 1970. Panuje dzisiaj powszechne przekonanie, że wraz z upadkiem państw komunistycznych, na czele z ZSRS, komunizm definitywnie się skończył. Wyprowadzono sztandar PZPR z Sali Kongresowej w Warszawie i komuniści w niesławie opuścili „arenę dziejów”. Być może z wyjątkiem odległych Korei Północnej czy Kuby, może Chin. Nic bardziej błędnego. Obalenie muru berlińskiego czy ogłoszenie w telewizji w 1989 roku przez znaną aktorkę końca ery komunizmu to były wielkie spektakle medialne świadczące o skuteczności oddziaływania komunistycznej propagandy. Komunizm nie tylko nie upadł, ale wręcz przeciwnie, przybierając znacznie groźniejszą postać, odrodził się jak feniks z popiołów. Komunizm zmutował. „Tradycyjny” marksizm został co prawda zarzucony jako nieskuteczny, ale dzisiaj jego miejsce zajęła „diabelsko” pomyślana i dalece skuteczniejsza od „starego”, „zużytego” komunizmu ideologia. Jest niąneomarksizm. Nazwa „neomarksizm” jest trochę myląca, ponieważ kojarzy się ze zbankrutowaną ideologią marksistowską. Jednak neomarksizm niewiele przypomina swoje korzenie. Prawdę mówiąc, tylko nazwa jest podobna. Neomarksizm stoi w opozycji do marksizmu. Neomarksizm „skasował” i wyrzucił...

Read More