Autor: BladyMamut

Niszczenie nauki polskiej

Niszczenie nauki polskiej cz. 1 Józef Kossecki Okres stalinowski cz. 1 Wielka podatność na manipulacje współczesnego pokolenia nie jest dziełem przypadku. Poprzedził ja dość długi okres przygotowawczy, którego początku należy szukać w okresie stalinowskim, a ściśle mówiąc po 1948 roku. W tym to okresie niemal całkowicie usunięto z programów szkolnych, jak również programów studiów te przedmioty, które uczyły samodzielnego, krytycznego myślenia, a tym samym uodparniały ludzi na wszelkiego rodzaju manipulacje. W ścisłym kierownictwie politycznym partii za aparat bezpieczeństwa odpowiedzialny był Jakub Berman, który również sprawował kontrolę nad sprawami ideologii, a w związku z tym podlegały mu takie instrumenty sterowania społecznego i walki informacyjnej jak propaganda, nauka wraz ze szkolnictwem i kultura, które według obowiązujących wówczas koncepcji marksistowsko-leninowskich miały służyć przede wszystkim do indoktrynacji ideologicznej społeczeństwa. Jakub Berman (1901-1984) Indoktrynacja ta była wówczas prowadzona w dużej mierze wbrew podstawowym zasadom socjotechniki propagandy, z których wykorzystywano tylko nieliczne – najbardziej proste i prymitywne. Podstawową zasadą socjotechniki propagandy, którą wykorzystywano w procesie indoktrynacji naszego narodu w okresie stalinowskim, była zasada masowości i długotrwałości działania. Propagandę i indoktrynację prowadzono w skali masowej – wszędzie i stale. Nie było takiej dziedziny życia społecznego, do której by się ona nie wciskała w sposób nachalny. Oczywiście w rezultacie po pewnym czasie uzyskano efekt znieczulenia na tę propagandę, co dało znać o sobie już w okresie kryzysu związanego z procesem destalinizacji w 1956 roku. Zgodnie z zasadami...

Read More

W Berlinie histeria, bo niemieckie firmy są przejmowane przez Chińczyków…

W Berlinie histeria, bo niemieckie firmy są przejmowane przez Chińczyków… A nam wmawiali, że kapitał nie ma narodowości.   Rząd Angeli Merkel z przerażeniem spogląda na to, jak chiński kapitał przejmuje kolejne niemieckie firmy. Stąd też władze w Berlinie na poważnie zaczęły się zastanawiać nad wprowadzeniem prawnych ograniczeń, które uniemożliwiłyby Chińczykom (i innym nacjom) przejmowanie niemieckich przedsiębiorstw w dotychczasowym tempie – szczególnie, gdy w grę wchodzi ryzyko transferu technologii i patentów. Powyższe inicjatywy brzmią niezwykle ciekawie w kontekście tego, że nam jeszcze do niedawna wmawiano, iż kapitał nie ma narodowości… Chiny coraz mocniej rozpychają się na niemieckim podwórku gospodarczym. Tylko w tym roku zapowiedzieli przejęcie 41 niemieckich firm o łącznej wartości 11,3 mld euro. Powyższe budzi coraz większą histerię niemieckich władz. Rząd w Berlinie na poważnie rozważa wprowadzeniem prawnych barier, które w sposób istotny ograniczą Chińczykom (i innym nacjom) przejmowanie niemieckich przedsiębiorstw w dotychczasowym tempie – szczególnie, gdy w grę wchodzi ryzyko transferu niemieckiej technologii i patentów. Minister gospodarki Bawarii Ilse Aigner określiła sprawę niezwykle jasno. W rozmowie z gazetą „Welt am Sonntag” stwierdziła, że w zakresie przejmowania przedsiębiorstw przez obcy kapitał „Niemcy muszą zdefiniować klarowne reguły, które uniemożliwią zagranicznym korporacjom, wspieranym państwowymi subsydiami, przejmowanie niemieckich firm”. Powstaje pytanie – dlaczego, gdy w latach 90-tych Niemcy przejmowali polskie przedsiębiorstwa, ci którzy w naszym kraju próbowali zdefiniować reguły cywilizujące „dziką prywatyzację” byli nazywani „oszołomami”? Dlaczego polityczne elity wolały wyprzedawać za...

Read More

Źródła norm moralnych

Źródła norm moralnych   1) Wstęp Słyszymy i czytamy dzisiaj bardzo dużo na temat wschodniej kultury. Szczególnie Indie stają się takim krajem, o którym wiele się mówi. Ja Indiami zainteresowałam się na początku lat sześćdziesiątych. Zdecydowałam się pracować jako ochotniczka na placówce misyjnej. Byłam pielęgniarką zainteresowaną losem cierpiących ludzi. Czytałam o Matce Teresie i misjonarzach niosących pomoc chorym znajdującym się bez opieki na ulicach i w slamsach. Z drugiej strony słyszałam o „głębokiej duchowości” i szlachetności mieszkańców Indii. Te dwa kierunki informacji wzajemnie się wykluczały. Nie mogłam zrozumieć, jak ludzie o głębokiej duchowości i szlachetnego serca., za jakich uchodzili Hindusi, mogą obojętnie przechodzić wobec swych rodaków ginących z nędzy i głodu na ulicach ich miast. Dlaczego ratunek niosą im ludzie z zewnątrz – Matka Teresa i chrześcijańscy misjonarze, a nie hinduistyczni czy buddyjscy „święci”, o których wiele się mówiło i nadal się mówi. Dopiero gdy tam wyjechałam, mogłam to zrozumieć. Dlatego chciałabym podzielić się swymi spostrzeżeniami i wiedzą tam zdobytą w latach 1967 – 1981. Wydaje mi się, że wiedza dotycząca różnych światopoglądów i religii, szczególnie ważna jest dzisiaj, gdy coraz realniej rysuje się perspektywa zjednoczenia państw we wspólnej Europie. Dużo się mówi na temat spraw ekonomicznych i gospodarczych. Jednak mało jest tych, którzy zastanawiają się poważnie nad jej ideologicznymi fundamentami. A przecież jest to sprawa najważniejsza, bo każda organizacja społeczna, każdy system polityczny, wypływa z jakiejś ideologii. Nie...

Read More

Historia marksizmu – Krzysztof Karoń

Historia marksizmu – rozmowa z Krzysztofem Karoniem HISTORIA MARKSIZMU CZ. 2/5 MARKSIZM KLASYCZNY HISTORIA MARKSIZMU CZ. 3a/5 MARKSIZM PSYCHOANALITYCZNY HISTORIA MARKSIZMU CZ. 3b/5 MARKSIZM PSYCHOANALITYCZNY HISTORIA MARKSIZMU CZ. 4/5 MARKSIZM SEMANTYCZNY HISTORIA MARKSIZMU CZ. 5/5 EUROKOMUNIZM I GENDER   POJĘCIA PODSTAWOWE: Podstawową techniką antykultury jest zacieranie lub odwracanie znaczeń pojęć utrwalonych w języku kultury. Dla kultury i dla antykultury takie pojęcia jak wolność, równość, sprawiedliwość, tolerancja, własność, praca, zabawa, sztuka, kultura, dobrobyt, demokracja, kapitalizm itp. mają zupełnie różne znaczenia. W rezultacie antykultura i kultura posługując się tym samym językiem i tymi samymi pojęciami mówią to samo, ale mają na...

Read More

Historia legalizacji aborcji

Historia legalizacji aborcji Bło­gosław­iony Jan Paweł II pisał: „Nie może bowiem ist­nieć prawdziwa demokracja, jeżeli nie uznaje się god­ności każdego człowieka i nie szanuje jego praw. Nie może ist­nieć prawdziwy pokój, jeśli nie bierze w obronę i nie popiera życia” (EV 101). Na przestrzeni dziejów abor­cja była znana, ale dokony­wano jej bardzo rzadko. Podob­nie jest obec­nie wśród plemion niecy­wili­zowanych, na przykład u Pig­me­jów czy Tas­manów, czy w przy­padku więk­szości plemion afrykańs­kich i ludów azjaty­c­kich. Wśród kul­tur cywiliza­cji starożyt­nej znane były przy­padki abor­cji, jed­nak były surowo karane, najczęś­ciej śmier­cią. Kodeks Ham­mura­biego (Około 1728–1686 roku przed Chrys­tusem) przewidy­wał kary za świadome spowodowanie śmierci nien­ar­o­d­zonego dziecka. W starożyt­nej Per­sji uważano zabi­cie dziecka w łonie matki za zbrod­nię. W starożyt­nym...

Read More