Czym jest rozwój państwa?

„Stan wojenny i »okrągły stół« – to dwa końce tej samej polityki” – Czesław Kiszczak

https://i1.wp.com/i.imgur.com/Uif1CF3.jpg?resize=360%2C202

Czym jest rozwój państwa?

Nasz wielki, prawie w ogóle nieznany uczony Marian Mazur w swojej pracy „Cybernetyczna Teoria Układów Samodzielnych” wprowadził pojęcie Układu Samodzielnego, które później zmienił na Układ Autonomiczny. Wg Mazura Układ Autonomiczny, to układ, który sam się steruje i przeciwdziała utracie tej sterowności. Jak zatem widzimy układem autonomicznym może być zwierzę, człowiek, państwo, i wszystkie inne układy, które spełniają definicję.

Kiedy układ się rozwija? Układ rozwija się wtedy, kiedy zwiększa swoją moc. Marian Mazur podał wzór na moc całkowitą układu:

P=vac

gdzie:

P-moc całkowita układu
v-moc jednostkowa
a-jakość tworzywa
c-ilość tworzywa

Jeśli potraktujemy państwo jako układ autonomiczny, wtedy c-ilość tworzywa będzie liczebnością społeczeństwa,  a-jakość tworzywa, procentem ludności czynnej zawodowo, v-moc jednostkowa to średnia wydajność pracy danego społeczeństwa w przeliczeniu na jednego czynnego zawodowo członka społeczeństwa, podaje za „Cybernetyka Społeczna” Józef Kossecki.

W 1983 roku współczynnik zastępowalności pokoleń spadł do współczynnika reprodukcji prostej, a od 1989 roku spadł poniżej współczynnika reprodukcji prostej (składnik c wzoru), czyli wymieramy. Od 1989 roku w związku z likwidacją polskich zakładów wszelakich powstało bezrobocie, w 2012 14.3% za GUS (składnik a wzoru). Można dyskutować, czy wzrosła wydajność pracy (składnik v wzoru), ale jeśli nie będzie c, to v nie pomoże.

Podsumowując:

Moc naszego społeczeństwa traktowanego, jako układ autonomiczny spada. Z punktu widzenia cybernetyki Polska się zwija, a nie rozwija, przy czym po Stanie Wojennym nastąpiła stagnacja, a po Okrągłym Stole regres.

Wobec powyższych rozważań widzimy, że generał wiedział, o czym mówi.

Źródło: http://www.mm.mpolska24.pl/4420/czym-jest-rozwoj-panstwa