Czy nie czujesz się lekko zakłopotany i niepewny kiedy mówimy o „krytycznym myśleniu”?

Czy naprawdę jest coś takiego jak „myślenie bezkrytyczne”?

Myślenie jest to proces przetwarzania informacji w celu wyrobienia sobie opinii.

Ale kiedy nie jesteśmy krytyczni, podczas przetwarzania tych indormacji, to czy rzeczywiście myślimy?

Czy też bezmyślnie akceptujemy poglądy innych, jako prawdę?

Umiejętność czytania jest rodzajem zniewolenia dopóki ten, kto czyta nie posłuży się krytycznym myśleniem.

Wiele osób może się poczuć urażonych tym stwierdzeniem, więc szybko przejdziemy do uzasadnienia. Status quo lub nasz istniejący stan rzeczy pozostaje w konflikcie z ludzką potrzebą przetrwania. Burza irracjonalizmu składa się z trzech głównych czynników.

  1. Cenzura lub tajność, czyli utajnianie informacji;
  2. Zepsucie edukacji, które pozostawia cię intelektualnie bezbronnym
  3. Brak pokojowej komunikacji, co zapobiega konstruktywnemu działaniu.

Odstąpienie od tajności i ujawnienie prawdy nie daje ludziom automatycznie zdolności krytycznego myślenia. Zapewnienie intelektualnej samoobrony nie zapobiega automatycznie cenzurze, ani nie uczy jak się komunikować.

Wrodzoną umiejętnością istot ludzkich jest zdolność tworzenia i używania rozumu, a więc bycia racjonalnymi. To klucz do tego co czyni nas ludźmi, nasza zdolność do rozpoznawania i używania liter, czyli budowania wyrazów, tworzenia zdań, pisania całych akapitów i dzielenia się informacjami, które przetrwają, gdy nas już nie będzie. Tak jak można zbudować całe miasto z klocków, istnieje cała rzeczywistość zbudowana z liter, słów i języka. Wszyscy mamy świadomość, że w historii słowa zbyt często wykorzystywane były do tworzenia niewidzialnych więzień i zniewalania umysłu.

Trivium to metoda krytycznego myślenia. Krytycznego myślenia nie można skutecznie nauczyć w programie nauczania, jako że jest to umiejętność wynikająca z procesu myślenia i uczenia się, napędzana przez cykl obserwacji, myślenia i działania w ramach gramatyki, logiki oraz retoryki.

Celem gramatyki jest wprowadzenie wstępnego i spójnego zasobu wiedzy.

Celem logiki jest wydobycie zrozumienia z tego zasobu wiedzy.

Retoryka jest przekonywającym wyjaśnieniem tego zasobu wiedzy.

Uczenie się JEST procesem polegającym na ustanawianiu porządku ponad chaosem lub też metodą zmieniania chaosu w porządek z wykorzystaniem trzech kroków trivium.

Istnieją 3 podstawowe kroki, dzięki którym Twój umysł może być użyteczny: 1) wejście [informacji], 2) przetwarzanie [informacji] i 3) wyjście [informacji].

Ten cykl gdy powtarzany jest konsekwentnie sprawia, że nasz umysł jest użytecznym narzędziem.

WEJŚCIE: jak obserwować? To łatwa do zdefiniowania wiedza wynikająca z odpowiedzi na pytania: Kto? Co? Gdzie? Kiedy?

PRZETWARZANIE: jak myśleć? To po prostu zrozumienie wynikające z odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”.

WYJŚCIE: jak się komunikować.

W ciągu tej jednej godziny dowiesz się więcej o tym jak poznawać otaczającą nas rzeczywistość niż w ciągu przeszło 10 000 godzin spędzonych w szkole.

Celem tej lekcji czy raczej wykładu jest przeniesienie super władzy niewybranych rządzących za ciebie, tak abyś dokładnie zrozumiał w jaki sposób oni manipulują informacjami i potrafią kontrolować umysł, dzięki czemu będziesz w stanie zbadać, zweryfikować i zbudować swoją własną super moc uczenia się.

„Celem edukacji powinno być zniszczenie wolnej woli, tak aby uczniowie, po ukończeniu szkoły, nie byli zdolni – przez resztę swojego życia – do myślenia lub działania innego niż to, którego życzyliby sobie ich nauczyciele”. – Bertrand Russel

 

Nauczanie trivium: trivium w praktyce

Laurie Bluedorn omawia co uczyć dziecko przed ukończeniem dziesięciu lat, aby zapewnić dobre podstawy do późniejszej nauki w szkole.

Przed ukończeniem dziesięciu lat, dziecko znajduje się na wczesnym etapie gramatyki, kiedy w największym stopniu uczy się na drodze konkretnych doświadczeń zdobywanych za pomocą zmysłów.

Laurie omawia listę dziesięciu rzeczy, które należy zrobić przed ukończeniem przez dziecko dziesięciu lat, dalej kolejne dziesięć między dziesiątym, a dwunastym rokiem oraz między trzynastym, a piętnastym.

 

 

Poniżej lista dziesięciu rzeczy, które należy zrobić przed ukończeniem przez dziecko dziesięciu lat:
Numer 1 to czytanie i pisanie.
Numer 2 to ustna narracja.
Numer 3 to coś, co idzie w parze z narracją – zapamiętywanie.
Numer 4 to słyszenie i słuchanie.
Numer 5 to rodzinne praktykowanie religii.
Numer 6 to plastyka i zajęcia artystyczne.
Numer 7 to wycieczki i biblioteki.
Numer 8 to praca i służba.
Numer 9 to dyscyplina.
Numer 10 to daj swojemu dziecku wiele czasu na zabawę i odkrywanie.

Narracja polega na tym, że rodzic czyta coś dziecku – lub dziecko czyta coś samo – a następnie opowiada rodzicowi własnymi słowami to, co właśnie zostało przeczytane.

Zapamiętywanie fragmentów literatury przygotuje twoje dziecko do nauki gramatyki formalnej w wieku dziesięciu lat. Da mu to orientację w jaki sposób składa się zdania i pomoże rozbudowywać słownictwo. Tak więc zapamiętywanie przygotowuje twoje dziecko również do tego, by w przyszłości dobrze pisało.

Na przekór staremu powiedzeniu, „Rodzina, która modli się razem, pozostaje razem”, badania wskazują, że rodzina, która tylko modli się razem, to jest wspólnie praktykuje religię tylko w kościele, zwykle nie pozostaje razem. Rodzina, która pozostaje razem to rodzina, która modli się i regularnie studiuje Biblię w domu jako rodzina.

Małe dzieci uczą się przede wszystkim poprzez zmysły, więc zanim skończą 10 lat potrzebują wielu zajęć związanych z manipulowaniem dłońmi. Należy zapewnić dziecku miejsce, narzędzia i czas, aby rozwinęło swoje zdolności twórcze wykorzystując sztukę. W salonie czy gdziekolwiek, gdzie czytasz na głos swoim dzieciom, powinieneś mieć nisko zawieszoną półkę, którą zapełnisz dobrej jakości przyborami plastycznymi – dobrej jakości kredkami ołówkowymi, papierem, folderami z próbkami tapet, kawałkami materiału, klejem, gliną, tego typu różnorodnymi rzeczami. Trzeba też mieć mały stół i krzesła, tak żeby dzieci mogły wyciągnąć swoje przybory, kiedy mają na to ochotę i zająć się zabawą nimi. Nie trzymajcie przyborów plastycznych na wysoko zawieszonej półce, żeby nie musiały prosić mamusi o ściągnięcie ich z góry. To nie zachęca dzieci do kreatywności. Niech będzie tak, żeby same mogły je wyciągnąć, kiedy tylko będą chciały. Oczywiście naucz dzieci utrzymywania porządku. To jasne, że estetyka twojego domu i ogrodu na tym nie zyska, ale twoim celem powinno być umożliwienie dzieciom rozwoju ich zdolności twórczych.

Źródło: Metoda Trivium.