Polska w dalszym ciągu jest gotowa wspierać proces decentralizacji i reform na Ukrainie, dzielić się doświadczeniami odnośnie wielopoziomowego zarządzania, samorządu, rozwiązań branżowych i polityki regionalnej – powiedział na konferencji prasowej z okazji otwarcia we Lwowie Regionalnego Centrum Rozwoju Samorządu konsul generalny RP w tym mieście, Rafał Wolski.

Konsul RP we Lwowie: Polska już przeznaczyła na wsparcie Ukrainy 150 mln euro i będzie nadal pomagać
Rafał Wolski, odbiera exequatur z rąk zastępcy dyrektora Departamentu Służby Konsularnej MSZ Ukrainy, Ołeksandra Hamana, w obecności Ambasadora RP na Ukrainie Jana Piekło i Zastępcy Dyrektora Departamentu Protokolarnego MSZ Ukrainy Witalija Maksymenki

– Polska – mam na myśli nie tylko rząd, ale i społeczeństwo i samorząd – aktywnie wspiera Ukrainę na drodze reformy decentralizacji. W okresie 2005-2015 wielkość polskiej pomocy na rozwój Ukrainy wyniosła prawie 0,5 mld zł. A w ciągu 2016 roku – 94 mln zł. To razem około 150 mln euro – dodał Wolski.

Wolski w latach 2010-2015 pełnił służbę na stanowisku kierownika wydziału konsularnego Ambasady RP na Ukrainie, od 2012 r. posiada tytuł konsula generalnego.

– Ukraina jest krajem, który podobnie jak Polska łączy na swoim terytorium kilka różnych tradycji historycznych, kilka różnych kultur prawnych, kilka różnych podejść cywilizacyjnych, to jest nawet dużo bardziej, bo nasza integracja od odzyskania niepodległości 100 lat temu poszła dużo dalej, niż integracja Ukrainy, która niepodległa jest właściwie 25 lat, nie licząc epizodu z początku lat 20. zeszłego stulecia. Istnieje na pewno duża różnica mentalna pomiędzy tą częścią Ukrainy, która ma za sobą tradycję demokratyczną, galicyjską i tradycję demokratyczną państwa prawa w II Rzeczypospolitej, kiedy mniejszość ukraińska była reprezentowana w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej, kiedy miała pełne prawa obywatelskie, z których korzystała. Zaś inne są tradycje w odniesieniu do wschodu, zwłaszcza tej części, która nigdy nie wchodziła w skład starej Rzeczypospolitej. Zresztą widać to do dziś po mapach wyników wyborczych, gdzie granica zasięgu tego, co na Ukrainie się nazywa zasięgiem prawa magdeburskiego, czyli prawa miejskiego jest do tej pory doskonale widoczne. Na pewno ta różnica nie zostanie zniwelowana w czasie mojej kadencji. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że ona istnieje.
Fakt agresji rosyjskiej na wschód Ukrainy, między innymi w tym się wyraża, że na zachód Ukrainy napłynęła duża liczba uchodźców wewnętrznych, w tym z obszarów, które są zajęte przez tzw. separatystów. Na pewno to się przyczynia do, powiedzmy, promowania nieco innego kręgu cywilizacyjnego czy myślowego wśród osób pochodzących ze wschodu i do przełamywania istniejących różnic czy uprzedzeń w ramach tamtego społeczeństwa – mówił Wolski podczas posiedzenia sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, która 9 marca b.r. rozpatrywała jego kandydaturę na konsula we Lwowie.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za kandydaturą Rafała Wolskiego na stanowisko Konsula Generalnego RP we Lwowie.

 

 

Źródło: Dziennik Narodowy